ואזה ענברית

תיאור המוצר:

צבע מושלם שיוצר אפקט מראה, ועם מים גם קשתות בענן